Planner G2A

Hoofdstuk 10 Ontbinden in factoren Planner klas G2A 2016/2017

Les Lesstof Huiswerk. Toetsen, Deadlines
6/4  V
10.1
Voorkennis (blz 92/93)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Maken van voorkennis alleen die opgaven die je moeilijk vindt.
19/4 TOETS TOETS H9 Lineaire vergelijkingen
20/4  10.2 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, (21)  Op de opgaven tussen haakjes kun je vervangen door de opgaven in de DWO.
8/5 10.3 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
A keer B = 0
10/5 10.4
DWO deel I
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Maak van haakjessommen ontbinden in klas2 alle opdrachten.
Ontbinden van drietermen
11/5

10.5
DWO deel II

38, 39, 40, 41, (42), 43, (44), 45
Maak in klas 2 activiteit: "product is 0" niveau 1 en 2.

kwadratische vergelijkingen

Om 10 punten per vraag te krijgen gebruik je in plaats vn de hulpknoppen het pijltje naar beneden.  

15/5 10.6
DWO deel III

46, 47, 48, 49, (50), 51, 52, 53, 54
Maak in klas 2: activiteit: "product is 0" niveau 3.

 Gemengde opgaven
17/5    DWO deel IV G6, G7, G8, G9
Maak in klas 2: activiteit: "kwadraat is getal" niveau 1 en 2.
blz 117
18/5 DWO  Maak in klas 2: activiteit: "kwadratische vergelijkingen (MW9 H10)

 24/5 Leren H10 Eerste toets over DWO en H10
Last modified: Thursday, 11 May 2017, 11:34 AM