Elk schooljaar houden we een leerlingenquête om te achterhalen hoe tevreden onze leerlingen zijn. Over de resultaten rapporteren we altijd in "CyGy".