Leerlingen met Wiskunde-B kunnen Wiskunde-D kiezen.
Hier komen zowel "echte B-onderdelen" aan de orde (ruimte-meetkunde, analyrische meetkunde, Dynamische modellen) alsook de onderdelen die meer gezien worden als "A-wiskundig" (Kansrekenen en Statistiek)
Het vak is een Profielkeuze-vak voor NG en NT. Bij EM is het een "vrije keuze vak"
Er is GEEN Centraal Examen, Het eindcijfer wordt bepaald met Schoolexamen-toetsen (zie het PTA)
Er wordt gebruik gemaakt van divers materiaal, zie ook op de website van CTWO
Op de site van de digitale school vind je de examenprogramma's

(g v peursem, juni 2011)