Wiskunde B is een verplicht vak voor alle leerlingen met Profiel NT. Bij het Profiel NG wordt het vak aangeraden, maar deze leerlingen mogen ook Wiskunde A kiezen. Andere leerlingen mogen ook Wiskunde B kiezen, maar moeten wiskunde dan goed aan kunnen en het een leuk vak vinden.