In de eerste klas leer je bij cultuurgeschiedenis van alles over de Grieken en Romeinen. Je begint met een mythologieproject, samen met de vakken tekenen en Latijn.

In de tweede klas leer je van alles over niet Europese culturen. Er is een project samen met de vakken tekenen, handvaardigheid en muziek. Je kunt in het tekenlokaal de tentoonstelling en films bekijken !!!!