Geo Future School is een nieuwe stroom in het voortgezet onderwijs. Een stroom die leerlingen stimuleert na te denken over de toekomst en hen in contact brengt met de werkvelden waarin Nederland een mondiale speler is. Geo Future School besteedt aandacht aan de grote vraagstukken van nu en de toekomst zoals: Hoe passen we onze samenleving aan, aan onze steeds hogere levensverwachting? Hoe bouwen we onze steden om tot sustainable and smart cities? Hoe kunnen we ons land ook in de toekomst veilig houden tegen wateroverlast? Hoe gaan we om met de geopolitieke uitdagingen die zich op allerlei plekken op de wereld manifesteren? Hoe kunnen we de ontwikkelingen in de Geo-Informatie Technologie zodanig inzetten dat we er bijvoorbeeld onze voedselvoorziening mee kunnen verbeteren?
Geo Future School doorbreekt de traditionele scheiding tussen alfa en bèta in het onderwijs. Deze twee vullen elkaar in Geo Future School juist aan.