In deze cursus vind je al het materiaal dat wij dit jaar zullen behandelen. Het is belangrijk dat je verder zelfstandig werkt, d.w.z. dat de docent jou niet hoeft te wijzen op het maken van aantekeningen tijdens de les, opgaven e.d.
Wij zullen hoorcolleges en werkcolleges hebben. Bij toetsen zullen nu al in dit jaar vragen uit oude CSE's komen.