Schrijf hier een korte en interessante paragraaf waarin wordt uitgelegd waarover dit vak gaat