In de docentenkamer komen alleen Docenten. Leerlingen hebben hun eigen plekje: het klaslokaal van hun eigen klas.