Inleveren NAGEKEKEN PW Hoofdstuk 10

Instructie: Kijk met een ander kleurtje je eigen werk na, op papier of digitaal maakt niet uit. Later kun je het met scans of foto’s weer samenvoegen in één document die je bewaart als PDF

 • Zet bij iedere vraag links in de kantlijn het aantal punten dat je verdiend hebt.
 • Wijs de fouten of gebreken met kleur aan.
 • Je krijgt 4 punten als DWO Vergelijkingen met bordjes 100% is en  36 punten kun je verdienen met het juist beantwoorden van de vragen. 
  Tel het aantal punten bij elkaar op en deel het totaal door 4. 
  40 punten is een 10
  36 punten een 9
  24 punten een 6
  22 punten een 5.5 etcetera.
  Schrijf je cijfer niet alleen op je werk, maar typ dat ook in de online editor van Moodle bij de inleveropdracht.
  Dus niet mailen maar uploaden als PDF in Moodle!
 • Wees niet te soepel, maar ook niet te streng. Oordeel zelf wat redelijk en verdedigbaar is.
 • Je mag bij het nakijken samenwerken, hulp aan elkaar of anderen vragen, maar niet aan mij!
 • Na inleveren vergelijk ik je originele inzending en nagekeken versie op twee beeldschermen naast elkaar.
  Als ik akkoord ga, noteer ik je cijfer in Magister, voorlopig met weging 1. 
 • Wees eerlijk en geef een juist beeld af hoe jij dit hoofdstuk afgerond hebt (vooral bedoeld voor jezelf).
 • Onvoldoendes zijn niet erg, dan weten wij allemaal waaraan eventueel nog gewerkt moet worden. Doe wel maximaal je best.

Succes en denk erom, geen vragen stellen aan mij over hoeveel punten iets waard is. Je mag wel vragen stellen over wiskunde die je niet begrijpt, maar probeer er eerst zelf of samen uit te komen.

Vergeet niet je cijfer ook in het online tekstvak te typen.

img