Inleveren Zelftoets Hoofdstuk 12

Maak de toets in een groot ruitjesschrift op een lege linker en rechter bladzijde.
Maak daar een foto van en upload die direct na afloop van de toets op deze plek in Moodle.