Inleveren NAGEKEKEN Zelftoets Hoofdstuk 12

Instructie: Kijk met een ander kleurtje je eigen werk na in je schrift.

 • Zet bij iedere vraag links in de kantlijn het aantal punten dat je verdiend hebt.
 • Wijs de fouten of gebreken met kleur aan.
 • Tel als je klaar bent alle punten bij elkaar op (geen punten vooraf toekennen).
 • Bereken je cijfer met de formule: cijfer = 9 x totaal aantal punten : totaal aantal punten + 1  en zet je cijfer boven je proefwerk bij je naam.
 • Upload het bestand in Moodle bij de inleveropdracht: Inleveren nagekeken proefwerk H12.
 • Noteer je cijfer ook weer in het online tekstvak van de inleveropdracht.
 • Wees niet te soepel, maar ook niet te streng. Oordeel zelf wat redelijk en verdedigbaar is.
 • Je mag bij het nakijken samenwerken, hulp aan elkaar of anderen vragen, maar niet aan mij!
 • Na inleveren vergelijk ik je originele inzending en nagekeken versie op twee beeldschermen naast elkaar.
  Als ik akkoord ga, noteer ik je cijfer in Magister, voorlopig met weging 1. Kan ook weging nul worden. 
 • Wees eerlijk en geef een juist beeld af hoe jij dit hoofdstuk afgerond hebt (vooral bedoeld voor jezelf).
 • Onvoldoendes zijn niet erg, dan weten wij allemaal waaraan eventueel nog gewerkt moet worden. Doe wel maximaal je best.

Succes en denk erom, geen vragen stellen aan mij over hoeveel punten iets waard is. Je mag wel vragen stellen over wiskunde die je niet begrijpt, maar probeer er eerst zelf of samen uit te komen.

Deadline: woensdag 27 mei, 17:00.