kkb H4 Grafieken

Kennen                                   Kunnen Begrijpen
 • tabel
 • grafiek
 • assenstelsel, horizontale en verticale as
 • coördinaten
 • oorsprong
 • roosterpunten
 • lijn(stuk)
 • snijpunt
 • zaagtand
 • verband, grootheden en eenheden
 • 1e of x-coördinaat
 • 2e of y-coördinaat
 • (scheef) vierkant
 • diagonaal
 • rechthoek
 • een grafiek bij een tabel tekenen.
 • kiezen: grootste getallen op de assen, wel/niet zaagtand, stapgrootte, wel/niet vloeiend
 • assen benoemen; welke grootheden en eenheden moeten erbij staan?
 • de betekenis geven van het snijpunt van de grafiek met de horizontale en/of verticale as.
 • aflezen waar een grafiek stijgt, daalt of constant is.
 • voorspellen hoe een grafiek verder loopt.
 • een globale grafiek schetsen bij het vullen van een vaas (hoogte-tijd).
 • een scheef vierkant kunnen tekenen op ruitjespapier.
 • coördinaten uitrekenen van een ontbrekend punt van een scheef vierkant.
 • van een ver of tussenliggend punt op een rechte lijn de andere coördinaat uitrekenen.
 • wanneer een zaagtand wel of niet handig is.
 • welke grafiek bij een verhaal past.
 • hoe je de coördinaten van een hoekpunt van een vierkant berekent door dezelfde richting en afstand te gebruiken.
 • hoe je de coördinaten van een ver of tussenliggend punt op een rechte lijn berekent door met een vaste richting er in grote of kleine stappen naar toe te "lopen".
Laatste wijziging: vrijdag, 10 mei 2019, 22:03