kkb H6 Verhoudingen

Kennen                               Kunnen Begrijpen
  • verhouding
  • verhoudingstabel
  • percentage, procent
  • schaal
  • met een verhoudingstabel aantallen of percentages berekenen
  • de schaal berekenen met een verhoudingstabel
  • een hoeveelheid in een bepaalde verhouding verdelen

Laatste wijziging: vrijdag, 10 mei 2019, 22:05