Gegeven de tabel:

x
5 10 15 20
y
17 19 21 23


a) Geef een formule met startgetal en hellingsgetal

b) De formule y = 17 + (x-5)*0,40 is ook juist. Controleer dat!

c) Geef nog een paar formules bij de tabel met haakjes.

Last modified: Tuesday, 2 July 2013, 9:41 PM