Planner G3C

Hoofdstuk 8 Ruimtefiguren Planner klas G3C 2017/18

Les Lesstof Huiswerk. Toetsen, Deadlines, Opmerkingen
vr 23/2 8.1

1, 2, 3, 4, 5, 6

ma 5/3 HWV
di 6/3 8.2 7, 8, 9, 10, 11, 12  
vr 9/3 8.3 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  
ma 12/3 8.4 20, 21,22, 23, 24, 25, 26  
di 13/3 8.5 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  
vr 16/3 8.6 35, 36, 37, 38, 39, 40
ma 19/3 blz 49
blz 51
G6, G9
C6, C7,C8
 
 
ma 26/3   Leren H8 PW H8
Last modified: Monday, 19 February 2018, 12:03 PM