Planner G3B (wiA)

Hoofdstuk 12A Breuken en functies Planner klas G3B 2017/2018

Les Lesstof Huiswerk. Toetsen, Deadlines, Opmerkingen
ma 18/6 12.1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  
wo 20/6 12.2

8, 9, 10, 11, 12, 13,

 
vr 22/6 12.3 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
ma 25/6 12.4 22, 23, 24, 25 26, 27, 28
wo 27/6 12.5 29, 30, 31, 32, 33, 34
vr 29/6 Gemengd blz 175
Complex blz 177
G4, G5, G6, G7
C7, C8, C9, C10, C11
Toetsweek Leren H11A en H12A PW H11A en H12A
Laatste wijziging: donderdag, 24 mei 2018, 12:49