Mogelijke vragen bij naslagwerken statistiek.

Grafische voorstellingen.

0. Klassenindeling.
- Waarom is de klassenindeling van het middelste plaatje minder geschikt?
- Welke notaties bestaan er voor een klasse?

 1. Histogram en staafdiagram.
  Welke verschillen zie je tussen een histogram en staafdiagram?
 2. Frequentie-polygoon
  Waarom verbind je voor een frequentie-polygoon de middens van de staafjes?
 3. Som-frequentie-polygoon
  Wat is cumulatief?
  Waarom gebruik je bij een cumulatie frequentie polygoon de rechter klassengrens?
 4. Stapeldiagram en vlakdiagram
  Wat is relatieve frequentie?
 5. Cirkeldiagram
  Waarom moeten in de tabel de percentages eigenlijk op 1 decimaal afgerond worden?
 6. Pictogrammen
  Wat is er misleidend aan het onderste pictogram?
 7. Boxplot
  Noem enkele kenmerken van een boxplot.
  Welk boxplot hoort bij welk histogram?
 8. Misleiding
  Wat is er misleidend aan deze grafiek?
 9. Steelbladdiagram
  Hoe bepaal je de mediaan van de jongens?
 10. Software
  Welke software ontbreekt aan dit lijstje?

Centrum en spreiding

0. Frequentie, absoluut, relatief, cumulatie
Is het "relatief cumulatief" of "cumulatief relatief" of maakt het niet uit?

 1. Het (rekenkundig) gemiddelde
  Hoe bereken je het gemiddelde als je alleen maar een klassenindeling hebt? 
 2. Mediaan
  Hoe bereken je de mediaan bij een klassenindeling...
 3. Modus
  Geef een voorbeeld van een klassenindeling waarbij de modus vaak gebruikt wordt.
 4. Spreidingsbreedte
  Welk nadeel heeft spreidingsbreedte als spreidingsmaat?
 5. Kwartielafstand
  Hoe heet die zwarte grafiek?
 6. Standaarddeviatie
  Voor de bovenbouw! Interessant maar niet verplicht.
 7. Een voorbeeld
  Hoe kun je de boxplot en cumulatieve relatieve frequentie polygoon slim combineren in 1 tekening?
 8. Zelftest
  Bepaal steeds p!

Welke gegevens zijn geschikt om te verwerken in de waterweek?

- steekproef moet voldoende groot zijn
- steekproef moet representatief zijn
- steekproef moet interessant zijn


Practicum Excel. 
- Wat moet je halen om een 5.5 te staan?
- Practicum lengte en gewicht

Laatste wijziging: zondag, 6 april 2014, 22:06