Planning extra opdracht

Zie ook Moodle bij hoofdstuk 12

Click http://www.wisplan.nl/doc/Meetkunde-dwo.pdf link to open resource.