Aantekeningen bij H8 Kans

Voor wie de aantekeningen bij kans H8 nog eens wil nalezen, kijk bij h8 op:
http://www.wisplan.nl/2vmw/index.htm#H8

Klik op http://www.wisplan.nl/2vmw/index.htm#H8 om de bron te openen